www.skydeskole.dk
VelkommenMobilskydningSkydeskoleJagttegnLinksKontakt
Regler
Regler

Regler

Det er tilladt at skyde lerduer på egen jord, når følgende betingelser er opfyldt.

  • Skydepladsen må anvendes op til 5 gange om året.
  • Der må skydes i tidsrummet 7-21 på hverdage og 9-16 lørdage.
  • Der må deltage op til 20 personer pr. dag
  • Der skal være min. 300 meter til nærmeste bolig og dennes udendørs opholds arealer.
  • Af hensyn til omboende bør der foretages forudgående annoncering af de planlagte aktiviteter.

Ovenstående tekst, er et uddrag af vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1 1995 skydebaner.

Det er lejers pligt, at ovenstående overholdes. Lejer står for bortskaffelse af pap, patronhylstre og andet affald, med mindre andet er aftalt på forhånd.


VelkommenMobilskydningSkydeskoleJagttegnLinksKontakt